Sut i Gysylltu

Am ragor o fanylion am y cyrsiau, cysylltwch â:

Eleri Hughes
Canolfan Bedwyr,
Bangor University
BANGOR
Gwynedd
LL57 2DG

01248 383293
cynllunsabothol@bangor.ac.uk

Am ragor o fanylion am y cynllun, cysylltwch â:

Paula Evans
Rheolwr Hyfforddi
Cangen Dysgu ac Addysgu
Uned Y Gymraeg Mewn Addysg
Llywodraeth Cymru
Ty'r Afon
BEDWAS
CF83 8WT

01443 663770
Paula.evans@wales.gsi.gov.uk