Lleoliadau

Prifysgol Bangor
Mae'r cyrsiau uwch yng Ngogledd Cymru yn cael eu cynnal yn:-
Ystafell D1:07,
Canolfan Bedwyr,
Neuadd Dyfrdwy,
Ffordd y Coleg,
Bangor,
Gwynedd.
LL57 2DG.
Mae map a chyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y lleoliad yma. (Canolfan Bedwyr yw rhif 64 ar y map).

Coleg Cambria, Llysfasi
Mae'r cyrsiau Mynediad a Sylfaen yng Ngogledd Cymru yn cael eu cynnal ar:
gampws Llysfasi,
Coleg Cambria.
Campws Llysfasi,
Rhuthun,
Coleg Cambria.
LL15 2LB