Atebion y Llinell Gymorth

Geirfa
Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng cychwyn a dechrau?
Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng Cymru a Cymry?
Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng pan a pryd? Mae’r ddau yn golygu when yn Saesneg?
Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng er ac ers?
Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng dysgu ac addysgu?
Oes yna wahaniaeth rhwng adref a cartref/gartref?
Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng adnabod a gwybod?
Oes yna wahaniaeth rhwng mynd yn a dod yn?
Beth ydy'r rheol gyda faint a sawl mewn cwestiwn?
Pam nad ydy "Dydw i byth wedi bod yn Awstralia" yn gywir?

Sillafu
Rwy'n byw yng Nghaerfyrddin ac yn cymysgu i ac u ar ddiwedd geiriau o hyd. Help!

Atalnodi
Pa bryd ydw i'n cael defnyddio 'n yn lle yn?

Cymraeg a Saesneg
Dw i wedi dysgu Cymraeg a dw i’n cael trafferth wrth gyfieithu have o hyd. Allwch chi fy helpu i plîs?

Cenedl enwau
Os ydy 'tywydd' yn enw gwrywaidd (e.e. tywydd garw), pam ein bod ni’n gorfod dweud 'Mae hi’n braf'?

Gwallau Cyffredin
Beth sy’n gywir: maen nhw neu mae’n nhw?
Pa bryd mae defnyddio arall a pha bryd mae defnyddio eraill? 
Yn aml, rwy'n drysu rhwng ‘yw’ ac ‘i’w’. Beth ydy’r gwahaniaeth?
Ro'n i’n meddwl mai dim ond o flaen geiriau sy’n dechrau gydag llafariaid y mae ac yn ymddangos?  Pam fod ac roedd yn gywir?
Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng ‘yw’ ac ‘ydy’?
Help! Dw i’n cymysgu rhwng nac a nag?

Arddodiaid
Ydw i i fod i ddweud fy mod i’n dysgu yn Ffrangeg neu mewn Ffrangeg?
Pa un sy’n gywir – ysgrifennu ‘i’ neu ysgrifennu ‘at’?
Beth sy'n gywir – 'es i at John' neu 'es i ato John'?
Hoffwn i wybod pa arddodiad y dylwn ei ddefnyddio wrth gyfieithu'r ymadrodd 'racist to someone'. 'I rywun', 'am rywun'. 'yn erbyn rywun'?

Treigladau
Pam nad ydy yng Nghymraeg yn gywir? Roeddwn i’n meddwl bod treiglad trwynol ar ôl yn = in!
Pam mai 'y rhaglen' sy’n gywir yn hytrach na 'y raglen'?
Pam dydd Llun, nos Lun a nosweithiau Llun?
Oes 'na ffordd hawdd o gofio'r treigladau gyda'r rhifau a 'blynedd' ?

Dydd Llun / Ddydd Llun / Ar ddydd Llun – beth ydy’r gwahaniaeth?
Rydw i wedi sylwi nad ydy bore yn treiglo bob amser. Allwch chi fy helpu gyda hyn?
Does gen i ddim syniad pa bryd mae angen treiglo bod. Dw i’n cymysgu bod a fod yn aml. Help! 
Pam mae rhai geiriau yn treiglo ar ôl ‘y’ – y ci ond y gath?
Os oes angen treiglo ar ôl geiriau disgrifiadol yn Gymraeg, yna pam nad yw eithaf dda yn gywir?
Mae cofio’r treiglad meddal cywir wrth ofyn cwestiynau yn broblem i fi. Oes yna ffordd hawdd o gofio?
Pam bod 'Ysgrifennodd gadeirydd y pwyllgor nodiadau' yn anghywir a bod 'Ysgrifennodd e / o gofnodion y cyfarfod' yn gywir?

Cystrawen
Oes peswch gyda hi neu arni hi?
Pam bod neu pam mae?