Staff y Cynllun Sabothol

Gogledd Cymru
Cyrsiau Uwch
Eleri Hughes
email icon
+44 (0)1248 388558
Rheolwr y Cynllun yn y Gogledd a Phrif Diwtor
Siân Esmor
email icon
+44 (0)1248 383247
Tiwtor Iaith
Dr Nia Heledd Williams
email icon
+44 (0)1248 388246
Tiwtor Iaith
Elen Davies
email icon
+44 (0)1248 388769
Swyddog Gweinyddol
Cyrsiau Mynediad a Sylfaen
Meira Evans
email icon
+44 (0)1248 383060
Cydlynydd y Cyrsiau Mynediad a Sylfaen
Nerys Owen  
+44 (0)1978 790263
Prif Diwtor y Cyrsiau Mynediad a Sylfaen